Thi công lắp đặt ống công nghệ và cầu ống dự án KOLONG năm 2017

Thầu phụ cho thiên phát lộc thi công lắp đặt ống công ...