CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRANG TÂM PHÁT

Thầu phụ cho thiên phát lộc thi công lắp đặt ống công nghệ và cầu ống dự án KOLONG năm 2017

Trang Tâm Phát triển khai thực hiện toàn bộ quá trình của một dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & công nghiệp bao gồm thiết kế, thi công và hoàn thiện.

Với mô hình Tổng thầu, khách hàng chỉ cần tập trung mọi công tác qua một đầu mối quản lý duy nhất là Trang Tâm Phát.

Bằng cách áp dụng những công nghệ tiên tiến vào công tác hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Central đã tối ưu hoá quy trình thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng, từ đó giúp cho khách hàng, đối tác có thể xem xét và đánh giả hiệu quả dự án trước khi bắt tay thực hiện.

Trang Tâm Phát triển khai thực hiện toàn bộ quá trình của một dự án trong lĩnh vực xây dựng dân dụng & công nghiệp bao gồm thiết kế, thi công và hoàn thiện.

Với mô hình Tổng thầu, khách hàng chỉ cần tập trung mọi công tác qua một đầu mối quản lý duy nhất là Trang Tâm Phát.

Bằng cách áp dụng những công nghệ tiên tiến vào công tác hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Central đã tối ưu hoá quy trình thiết kế, thi công và vận hành công trình xây dựng, từ đó giúp cho khách hàng, đối tác có thể xem xét và đánh giả hiệu quả dự án trước khi bắt tay thực hiện.