CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRANG TÂM PHÁT

Tin tức

Thi công lắp đặt ống công nghệ và cầu ống dự án KOLONG năm 2017

14.10.2018

Với mô hình Tổng thầu, khách hàng chỉ cần tập trung mọi công tác qua một đầu mối quản lý duy nhất là Trang Tâm Phát. Thi công lắp đặt ống công nghệ và cầu ống dự án KOLONG năm 2017