CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRANG TÂM PHÁT

Chính sách nhân sự, lương thưởng, phúc lợi ,đãi ngộ

Tất cả các cán bộ nhân viên chính thức của Trang Tâm Phát  đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam.

Chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Công ty luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

Ngoài ra Chính sách đãi ngộ lao động luôn được  liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Chế độ tiền lương  được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi nhân viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công. và cán bộ nhân viên của Công ty còn được nhận các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể, được điều chỉnh hàng năm.